ROMULIIKE TERÄSHAKAS HISTORIA

Skrotbranschen är fascinerande och kräver en speciell passion. Bröderna Lempinen fick en känsla för att cirkulera skrot och göra affärer redan i barndomen, då deras far bedrev skrothandel och farfar var hästhandlare.

Den äldre brodern Jouni grundade sin egen skrotfirma efter att ha gjort militärtjänsten 1981 och ungefär samtidigt sökte brodern Perttu sig till ett mera praktiskt arbete i sin fars skrothandel i Parkano. Där och då tändes passionen för branschen, och glöden har inte svalnat ett dugg på 40 år.

Brödernas gemensamma företagarresa började officiellt 1981, när de köpte verksamheten i Parkano av sin pappa. Nästa milstolpe passerades drygt tio år senare, när Jounis handelsmannainstinkt och förmåga att skapa nätverk ledde till köpet av en skrotfirma i Vasa.

Romuliike Teräshaka grundas

Namnet Teräshaka såg dagens ljus år 2010, när Jouni köpte en skrothandel i stadsdelen Kelloniemi i Kuopio och registrerade företaget i handelsregistret som Romuliike Teräshaka Oy. Nämnda skrotupplag har fungerat som skådeplats för skrothandel sedan 1970-talet.

I december 2014 omorganiserades Romuliike Teräshaka Oy till den helhet som i dag utgör verksamheten i Kuopio, Parkano och Vasa. Kort därefter flyttades företagets administration från Kuopio till Parkano.

Företagets hemort är Kuopio, där verksamheten sedan 2014 har letts av Tapani Airaksinen. Utan att förhäva sig har han målmedvetet utvecklat verksamheten och lyckats tredubbla både antalet anställda och omsättningen. Kuopio är ett ypperligt exempel på tillväxtpotentialen i branschen, som realiseras när bitarna faller på plats.

Skrotbranschen förändras

Den ständigt föränderliga verksamhetsmiljön är såväl kryddan som förbannelsen i en skrothandels verksamhet. På sin resa i skrotbranschens värld har bröderna Lempinen sett både börskrascher och ekonomisk överhettning. Upp- och nedgångarna har lärt dem orubblighet och ödmjukhet.

Inom skrotbranschen klarar man sig bra om man snabbt kan presentera en fungerande lösning för kunden och genomföra den enligt överenskommelse. Teräshakas konkurrensfördel är duktiga och erfarna medarbetare som behärskar rivnings- och sorteringsarbetet in i minsta detalj och känner till kraven som olika företag och processer ställer.

Framgångar skapas tillsammans och vägen till kundens hjärta går via god service. Utmärkt service och projekt som genomförs enligt överenskommelse gör att kunderna återvänder, partnerna förbinder sig och det goda ryktet sprids. På Teräshaka har medarbetarna stor frihet och stort ansvar att utveckla verksamheten så att arbetet löper smidigt både internt och med lokala partner. Det är viktigt att aktörerna som man valt att samarbeta med har samma värderingar.

Investeringar för framtiden

Lika säkert som att skrotbranschen är såväl dagens melodi som framtidens så kommer den också att förändras. Företag, kommuner och hushåll behöver även framöver rivnings- och återvinningstjänster, men kravet på ansvarsskyldighet och teknikutvecklingen håller igång branschen. Finska Skrothandlare (Suomen Romukauppiaat) gör ett viktigt arbete för branschens utveckling.

Man får inte ge upp inför trycket på förnyelse. På Teräshaka röjer man istället väg genom att investera. Viktiga satsningar på framtida serviceförmåga och lönsamhet är bland annat ISO:s system för styrning av verksamheten gällande kvalitet, miljö och arbetshälsa, som infördes 2021, samt systematisk utveckling av skrotlagren, maskinparken, processerna och kunnandet.

På skrotets väg

Under årtionden har Romuliike Teräshaka främjat den cirkulära ekonomin och rätat ut skrotets krokiga väg från byggarbetsplatser till att bli råvaror för industrin. Genom att riva fastigheter och demontera produktionslinjer på ett kontrollerat sätt främjar företaget förnyelsen av fastigheter och industrier samt återanvändningen av värdefulla råvaror. Syftet med företaget är att omvandla metall från skrot till en resurs.

  • 2010 Romuliike Teräshaka Oy grundas i Kuopio
  • 2014 Parkano och Vasa ansluts till Kuopio
  • 2015 Det administrativa huvudkontoret flyttas från Kuopio till Parkano